PARAĊINSKI “ BILTEN“ O PROMOCIJI „JUSTICIJE“ U KULTURNOM CENTRU