TOBOGAN MISLI

VOLIM ŽENE LAFČINE

Volim žene lafčine! One čija šminka ne skriva tragove prepešačenih životnih staza već ističe svaku boru hrabro zadobijenu šamarima života. Njih kojima plastične anomalije društva nisu pomerile nijedan pedalj rumenila sa obraza i sjaja u očima. Volim žene lafčine! One koje i…
Read more